wishlist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вета еко стоп 1 кг
 
 
 
 
 
 

Вета еко стоп 1 кг

 
 
 
120Ден
 

Кај сите домашни животни ја спречува појавата на канибализам,го спречува колвањето меѓу живината, го отстранува колвањето на јајцата, а кај прасињата го спречува меѓусебното гризење на ушите и опашката.

:
 
 
 
 
 
Share on Facebook
Tweet
Share On Google Plus
Share On Pinterest