Оваа политика за приватност на нашата компанија ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ се однесува на доверливост на податоците кои се наоѓаат на оваа наша е-продавница и нејзините страници кои се добиени при ваша комуниккација на наши профили на социјални мрежи или друг контакт со нас (во понатамошниот текст „ лични податоци“). Ве молиме прочитајте како се грижиме и како ги користиме личните податоци. Ако имате било какви прашања ве молиме испратете ни емаил порака на [email protected].

Основни принципи

ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ е посветена на приватноста и заштитата на личните податоци прифаќајќи ги следниве принципи:

● ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ги користи личните податоци законски, правично и на транспарентен начин.
●ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ не собира повеќе лични податоци отколку што е потребно, и тоа само за легитимна цел.
●ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ не задржува повеќе податоци отколку што е потребно или подолг период отколку што е потребно.
●ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ги заштитува личните податоци со соодветни безбедносни мерки.

Податоци кои ги прибираме

Оваа политика се однесува само на информациите собрани на страницата. Ние собираме два вида на информации од посетителите на нашите веб-страници:

●Лични податоци
●Нелични податоци

„Лични податоци“ се информации што ве идентификуваат лично и што ни ги давате, како што се вашето име, адреса, телефонски број, адреса за е-пошта, а понекогаш и вашата адреса на Интернет протокол (IP). Овие информации може да ги собереме кога ќе креирате профил на нашата страница, да ја посетите нашата страница или да завршите купување.

„Нелични податоци“ можат да бидат од техничка природа. Не ве идентификува лично. Примери за нелични податоци може да вклучуваат (но не ограничувајќи се на тоа) колачиња, пиксели и демографски информации.

Податоци при употреба

За да го подобриме вашето искуство со нашата страница, ние исто така може да собереме информации за тоа како се движите на страницата, информации за вашата врска и техничките средства што ги користите за пристап до нашата страница. Овие податоци може да вклучуваат информации како што се адресата на Интернет протокол на вашиот компјутер (на пр. IP адреса), видот на прелистувачот, верзијата на прелистувачот, страниците на нашата страница што ја посетувате, времето и датумот на вашата посета, времето поминато на тие страници, тип на уред кој го користите и други дијагностички податоци.

Податоци за локација

Може да користиме и чуваме информации за вашата локација ако ни дадете дозвола. Ние ги користиме овие податоци за да го подобриме и прилагодиме вашето искуство во купување. Можете да ги активирате или оневозможите услугите за локација кога ја користите нашата услуга во кое било време преку поставките на вашиот уред.

Следење и податоци за колачиња

Користиме колачиња и слични технологии за следење за да ја следиме активноста на нашата страница при што задржуваме одредени информации. Колачињата се датотеки со мала количина на податоци што може да вклучуваат анонимен уникатен идентификатор. Колачињата се испраќаат до вашиот прелистувач од нашата страница и се чуваат на вашиот уред.

Се користат и други технологии за следење, како што се beacons, ознаки и скрипти за собирање и следење на информации и за подобрување и анализирање на нашата страница. Можете да му наложите на прелистувачот да ги одбие сите колачиња или да наведе кога се испраќа колаче. Меѓутоа, ако не прифаќате колачиња, можеби нема да можете да користите некои делови од нашата страница.

Употреба на податоци

ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ги собира собраните податоци за разни намени:

●Да ја обезбеди и одржуваме нашата услуга
●За да ве извести за промените во правилата и деталите за нарачката
●Да обезбеди поддршка на клиентите
●Да прибере анализи или вредни информации за да можеме да ги подобриме нашата страница и услуги
●Да следи соодветноста на користењето на страницата
●Да детектира, спречува и решава технички проблеми
●Да ви достави новости, специјални понуди и општи информации за други добра, услуги и настани што ги нудиме, слични на оние што веќе сте ги купиле или сте се распрашале, освен ако не сте решиле да не добивате такви информации

Чување, пренесување и задржување на податоци

Личните податоци што ги прибираме од вас, ги чуваме во земја од Европската унија или Европската економска област („ЕУ / ЕЕА“) или Соединетите држави на Америка („САД“), но исто така може, секогаш кога е потребно, да бидат пренесени и обработени во земја надвор од ЕУ / ЕЕА или САД. Секое такво пренесување на вашите лични податоци ќе се изврши во согласност со важечките закони и без нарушување на вашите законски права.

Вашите информации, вклучувајќи ги и личните податоци, може да се пренесат на – и да се одржуваат на – компјутери лоцирани надвор од вашата држава, населба или друга владина јурисдикција, каде законите за заштита на податоците може да се разликуваат од оние во ваша надлежност.

Ако сте лоцирани надвор и сакате да ни дадете информации, ве молиме имајте во предвид дека ги пренесуваме податоците, вклучувајќи ги и личните податоци, и ги обработуваме таму.

Вашата согласност за оваа Политика за приватност проследена со доставување на такви информации претставува ваш договор за тој трансфер.

ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ќе ги преземе сите чекори разумно неопходни за да се осигура дека вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика на приватност и нема да се изврши пренесување на вашите лични податоци до организација или земја, освен ако постојат соодветни контроли вклучително и безбедноста на вашите податоци и други лични информации.

Ние ќе ги задржуваме вашите информации сè додека вие продолжите да бидете наш клиент и сè додека се бара од нас да ги чуваме за да се осигураме дека ги исполнуваме нашите законски барања во било која држава.

Пристап до податоци

Вашите лични податоци се достапни и достапни само за оние на кои им требаат податоците за да ја постигнат намената за обработка. Колку што е потребно, вашите лични податоци може да се споделат со добавувачи и подизведувачи (обработувачи и под-обработувачи) кои извршуваат одредени задачи во име на ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ и со независни трети страни, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на нив, користејќи лични информации што ги споделувате со нас или кои индиректно ги собираме за да го потврдиме вашиот идентитет и заради превенција од измама.

Безбедност на податоците

Безбедноста на вашите податоци е важна за нас, но запомнете дека ниту еден метод на пренесување преку Интернет или метод на електронско складирање не е 100% безбеден. Иако се трудиме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на вашите лични податоци, не можеме да ја гарантираме нивната апсолутна безбедност.

Откривање на податоци

Под одредени околности, од ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ може да се бара да ги обелодени вашите лични податоци ако тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавни органи (на пример, суд или владина агенција).

ЗАКОНСКИ УСЛОВИ

ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ може да ги открие вашите лични податоци со верување дека е неопходно такво дејствие заради:

●Усогласување со законска обврска
●Заштита и бранење на правата или имотот на ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
●Спречување или испитување можно злосторство во врска со страницата
●Заштита на личната безбедност на корисниците на страницата или јавноста
●Заштита од правна одговорност

Ваши права за заштита на податоците

ПРАВО НА ПРИСТАП

Имате право да побарате информации за личните податоци што ги држиме за вас во секое време. Можете да контактирате со ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ и ние ќе ви ги доставиме вашите лични податоци преку е-пошта.

ПРАВО НА ПРЕНОСЛИВОСТ

Секогаш кога ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ги обработува вашите лични податоци, имате право да добиете копија од вашите податоци пренесени на вас или на друга страна. Ова ги вклучува само личните податоци што сте ни ги доставиле.

ПРАВО НА ИСПРАВУВАЊЕ

Имате право да побарате исправка на вашите лични податоци ако информациите се неточни, вклучувајќи го и правото да се задржат нецелосни лични податоци.

ПРАВО НА БРИШЕЊЕ

Имате право да ги избришете сите лични податоци што ги обработува ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ во кое било време, освен за следниве ситуации:

●имате тековна процесура со нашиот одел за грижа за клиенти
●имате отворена нарачка што сè уште не е испратена или делумно испратена
●имате нерасчистен долг со ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, без оглед на начинот на плаќање
●доколку се сомневате или сте ги злоупотребиле нашите услуги во последните четири години
●доколку сте направиле какво било купување, ние ќе ги чуваме вашите лични податоци во врска со вашата трансакција заради законска евиденција

ВАШЕ ПРАВО ДА СЕ СПРОТИВСТАВИТЕ НА ОБРАБОТКАТА ЗАРАДИ ВАШ ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС

Имате право да Се спротивставите на обработката на вашите лични податоци што се засноваат на ваш легитимен интерес. ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ нема да продолжи да ги обработува личните податоци освен ако не можеме да покажеме легитимни основи за постапката што ги надминува вашите интереси и права или поради правни побарувања.

ПРАВО НА ОГРАНИЧУВАЊЕ

Имате право да побарате од ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ да го ограничи процесот на вашите лични податоци под следниве околности:

●ако се спротивставувате на обработка на легитимниот интерес на вашата компанија, ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ќе ја ограничи целата обработка на такви податоци во очекување на проверка на легитимниот интерес
●ако тврдите дека вашите лични податоци не се точни, ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ мора да ја ограничи целата обработка на таквите податоци во очекување на проверка на точноста на личните податоци.
●ако обработката е незаконска, можете да се спротивставите на бришењето на личните податоци и наместо тоа да побарате ограничување на употребата на вашите лични податоци
●ако на ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ повеќе не и требаат лични податоци, но од вас се бара да ги брани правните побарувања.

Зачувајте ги вашите права (контактирајте со нас)

Заштитата на податоците за разбираме многу сериозно и затоа формиравме оддел за грижа за корисници кој ги прифаќа сите ваши барања во релација со вашите горенаведени права. Секогаш можете да го контактирате со овој наш одел преку следната емаил адреса [email protected]